Az EU menekültpolitikája az új törvényhozási időszakban

Milyen változások várhatók az EU menekültpolitikájában? – ezt a kérdést járja körbe Dr. Marcus Engler migrációkutató friss elemzése.

Fotó 1.

Fotó 2.

AzEurópaiTanácsbanuralkodónézetkülönbségek, valamintaz EP-választásokravalófelkészülés mint azteredményezték, hogymártöbb mint egy évesemmielőrelépésnincsazeurópaimenekült- és migrációspolitikában.  A döntéshozóknakszámoskihívásrakellenepolitikaimegoldásttalálniuk, miközbenvilágszerte a menedékkérőkszámanövekszik. Mindezkülönössúlyt ad a következőhónapokésévekdöntéseinek, nemcsakaz EU-, hanem a globálismenekült- ésmigrációsrezsimhosszútávústabilitásaéssürgetőtovábbfejlesztéseszempontjából. 

A Friedrich Ebert Alapítványszámárakészültjelentésben a migrációkutató Dr. Marcus Engler arrólír, hogymilyenújdonságokvárhatókazeurópaimenekültpolitikábanésmilyenkockázatokazonosíthatók. Azelemzésittérhetőel:

németnyelven 

angolnyelven

Friedrich-Ebert-Stiftung
Budapest

Irodai cím:

Fővám tér 2-3
H-1056 Budapest
+36-1-461-60-11
+36-1-461-60-18
budapest@fes.de

Kapcsolat és munkatársak

Regisztráció (Newsletter):

Sign Up (Hírek&Események)
unsubscribe_bp@fes.de

Videók

ugrás a lap tetejére