Saturday, 04.03.2023 - Kolozsvár

Két egymástól eltérő fejlődéstörténet: neoliberális átalakulás Romániában és Magyarországon

A romániai Friedrich-Ebert-Stiftunggal és a kolozsvári Új Szemmel együttműködve kerül megrendezésre a „Két egymástól eltérő fejlődéstörténet: neoliberális átalakulás Romániában és Magyarországon” című rendezvényünk. Románia és Magyarország szemmel láthatóan eltérő utat járt be: míg a ’80-as évek Magyarországán bevettnek számított a neoliberális tudástranszfer, az ún. „piaci szocializmus”, addig Románia a nyugati államokkal és szervezetekkel való különleges kapcsolata ellenére a dogmatikus elszigetelődést választotta. Milyen hasonlóságok vannak a jól látható különbségek ellenére a kapitalizmus két országbeli fejlődésében? Meghaladhatóvá teszik-e ezek ’89-nek, mint korszakhatárnak a jelentőségét a régió életében?

FONTOS: Ez a rendezvény Kolozsváron kerül megrendezésre.

Időpont: 2023. március 4-5.

Helyszín: tranzit.ro/cluj (Kolozsvár, Napoca / Jókai u. 16.)

Kérjük, az alábbi linken regisztráljon.

PROGRAM:

2023. március 4. (szombat)

10:00 - 12:30 - Cornel Ban és Éber Márk Áron előadásai

  • Cornel Ban, a Koppenhágai Üzleti Iskola Nemzetközi Politikai Gazdaságtanának docense - Románia és Magyarország politikai gazdaságtanának összehasonlítása
     Éber Márk Áron (az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának habilitált egyetemi docense) - A tőke, a munka és az állam: Az elmúlt 50 év változó viszonyai és átalakuló osztályszerkezete -- Magyarország, mint esettanulmány
  • Az előadások és beszélgetések angol nyelven zajlanak, román és magyar szinkrontolmácsolással.

Délutáni műhelyviták 15:00-19:00 óra között, angol nyelven:

A workshopok témája a romániai neoliberális átalakulás által érintett struktúrák és intézmények. A workshopok angol nyelven zajlanak, de a résztvevőknek lehetőségük lesz anyanyelvükön is feltenni kérdéseiket vagy felvilágosítást kérni. A résztvevőknek összesen 3 workshopon lesz lehetősége részt venni. Kérjük, az alábbi űrlapon jelezze a preferenciáit.

1. Borbély András (költő, esszéista, a Gyulafehérvári Caritas gyergyói és csíkszeredai hátrányos szociális helyzetűek inklúzióját célzó programjainak volt koordinátora) – Hogyan váltotta fel a szociális szolgáltatások piaca a társadalompolitikát, avagy a civil szervezeti modell és a romák

2. Miki Branişte (kulturális menedzser, kurátor, a Colectiv A Cluj művészeti központ elnöke, a Babeş—Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának tanársegéde) - Független kulturális intézmények és a neoliberális városfejlesztés Kolozsváron

3. Sorin Gog (szociológus, a kolozsvári Babeş—Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka Karának adjunktusa) – Hogyan szubjektivál a neoliberalizmus? A személyes és spirituális fejlődés romániai paradigmáiról

4. Székely Örs (költő, műfordító, az új szem folyóirat munkaközösségének tagja) – Kapitalizmus az irodalmi prérin – a ’90-es évek Előretolt Helyőrségének poétikai gazdaságtana

5. Kiss Tamás (szociológus, a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezető kutatója) – Megakasztott modernizáció – erdélyi magyar újraszerveződés a restauráció és reakció pályáján

6. Vincze Enikő (kulturális antropológus és lakhatási aktivista, a kolozsvári Babeş—Bolyai Tudományegyetem professzora, a Szociális Lakásokat MOST! csoport tagja) – A lakhatás fiskalizációja és az okosváros

Kérjük, az alábbi linken regisztráljon.

  • 2023. március 5. (vasárnap)

10:00 - Városvezetés a neoliberális Kolozsváron a SZEMinárium diákjainak szervezésében és vezetésével. 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Budapest

Irodai cím:

Fővám tér 2-3
H-1056 Budapest
+36-1-461-60-11
+36-1-461-60-18
budapest@fes.de

Kapcsolat és munkatársak

Regisztráció (Newsletter):

Sign Up (Hírek&Események)
unsubscribe_bp@fes.de

Videók