Thursday, 17.05.2018

Nőügyek 2018 – A nőkkel szembeni elvárások és a nők elvárásai Magyarországon

Magyarországon gyakran úgy tűnik, mintha a nők által megélt valóság és a nők társadalmi helyzetéről folyó közbeszéd alig fedné egymást. Miközben egymást érik a szexuális zaklatással és a párkapcsolati erőszakkal összefüggő botrányok, és számos mutató és statisztika kerül nyilvánosságra a nők és a férfiak közti súlyos és igazságtalan társadalmi egyenlőtlenségekről, a társadalom széles tömegeit ezek a hírek jóformán hidegen hagyják. Sok ember a nemek közötti egyenlőség ügyét az államszocializmus erőltetett és felemás egyenlősítő politikájának, vagy valamiféle, nyugatról importált „úri huncutságnak“ tartja, amelynek semmi köze a nők mindennapos küzdelmeihez.

Mit szeretnének valójában a magyar nők? Milyen problémákkal szembesülnek? Milyen elvárásokat támaszt velük szemben a társadalom és a nők milyen elvárásokat fogalmaznak meg a férfiakkal, a politikával és a társadalommal szemben?

Ilyen és ezekhez hasonló kérdések megválaszolása céljából a Friedrich-Ebert-Stiftung 2018. május 17-i rendezvényén bemutatta a „Nőügyek 2018“ című tanulmány megállapításait, amelyek az ellenzéki pártok néhány  parlamenti képviselőnőjének jelenlétében megvitatásra is kerültek.

A tanulmány szerzői, Kováts Eszter és Gregor Anikó megállapították, hogy a magyar nők számára a gazdasági bizonytalanság jelenti a legnagyobb nehézséget. A legégetőbb problémák béregyenlőtlenség és a munkahelyeken tapasztalható bizonytalanság. A családtagok ápolása egy olyan strukturális probléma, amely különösen a középkorú nőket érinti. Míg a gyermeknevelés kérdései széles nyilvánosságot kapnak, addig a társadalom gyakran megfeledkezik a beteg és időskorú hozzátartozóikat ápoló nők gondjairól. Ez a reprezentatív tanulmány ezért nagy lendületet adott az ápolási tevékenység társadalmi jelentőségéről szóló párbeszéd elindításához és célirányos cselekvési ajánlásokat is tartalmaz. A szociális infrastruktúrát érintő beruházások mellett főként a munkafeltételeket kell javítani. Többek között a rugalmas munkaidőre és a home office munkavégzés lehetőségének kiterjesztésére irányuló követelések során különösen fontos az együttműködés a szakszervezetekkel és más civil szervezetekkel.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Budapest

Office Address:

Fővám tér 2-3
H-1056 Budapest
+36-1-461-60-11
+36-1-461-60-18
budapest@fes.de

Contact & Team

Registration (Newsletter):

Sign Up (News & Events)
unsubscribe_bp@fes.de

Videos